21. 1. 2020  17:32 Vincent
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FEI
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2627T00 I-TLK telekomunikácie
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2012/2013 - FEI
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
35413_3IČíslicové spracovanie signálovskúška6
35410_3IMobilné a satelitné komunikácie 2skúška6
35488_3ISpojovacie systémy 2skúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
32488_3IArchitektúra počítačových systémovskúška4
32489_3IBezpečnosť komunikačných sietí a služiebskúška6
35029_3IDatabázové systémyskúška6
31967_3IElektromagnetická kompatibilitaskúška6
35486_3IKompresia obrazovskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
35024_3ITímový projekt 1klasifikovaný zápočet6
37164_3ITímový projekt 1klasifikovaný zápočet6
35404_3ITímový projekt 1klasifikovaný zápočet6
 
2. semester LS 2012/2013 - FEI
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
35498_3IIntegrácia digitálnych sietí a služiebskúška6
35490_3IPravdepodobnostné modely v telekomunikáciáchskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
35353_3IAntény a rádiokomunikačné trasyskúška6
35504_3IElektrotechnika 3skúška6
35427_3IMobilné a satelitné komunikácie 3skúška6
35477_3IPočítačové sieteskúška6
35425_3ITelekomunikačné právoskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
35026_3IDiplomový projekt 1klasifikovaný zápočet6
37166_3IDiplomový projekt 1klasifikovaný zápočet6
35406_3IDiplomový projekt 1klasifikovaný zápočet6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
35025_3ITímový projekt 2klasifikovaný zápočet6
37165_3ITímový projekt 2klasifikovaný zápočet6
35408_3ITímový projekt 2klasifikovaný zápočet6
 
3. semester ZS 2013/2014 - FEI
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 3 pr.)
35416_3IČíslicové spracovanie obrazuskúška6
35417_3IČíslicové spracovanie rečiskúška6
37132_3IMarketingskúška6
35479_3IMetódy klasifikácie v spracovaní signálovskúška6
35418_3INeverejné telekomunikačné siete a službyskúška6
35460_3IOptokomunikačné systémy a sieteskúška6
37139_3IPodnikateľský manažmentskúška6
35420_3IRiadenie telekomunikačných systémovskúška6
35036_3IŠifrovanie v komunikačných sieťachskúška6
35463_3IŠirokopásmové spojovacie systémyskúška6
33563_3IÚčtovníctvoskúška6
35001_3IZáklady kryptografieskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
35027_3IDiplomový projekt 2klasifikovaný zápočet6
35402_3IDiplomový projekt 2klasifikovaný zápočet6
37167_3IDiplomový projekt 2klasifikovaný zápočet6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
34781_3IGrafové štruktúry a algoritmyskúška6
34722_3ITeória fuzzy systémovskúška6
34778_3ITeória kódovaniaskúška6
35487_3IVybrané algoritmy číslicového spracovania obrazovskúška6
35409_3IWavelety a banky filtrovskúška6
 
4. semester LS 2013/2014 - FEI
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
30999_3Štátna skúškaštátna záverečná skúška0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
35028_3IDiplomový projekt 3klasifikovaný zápočet30
35491_3IDiplomový projekt 3klasifikovaný zápočet30
37199_3IDiplomový projekt 3klasifikovaný zápočet30