30. 10. 2020  17:58 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber typu štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, zameraní a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Jednotlivé študijné programy sú rozdelené podľa typov štúdia. Pomocou ikony Prehliadať si zobrazíte prehľad študijných programov typu štúdia. Inžiniersky nadväzujúci Typ štúdia je pokračovaním bakalárskeho typu štúdia.

Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie:
ZS 2012/2013 - FEI

Typ štúdia
Množstvo programov
Prehliadať
Bakalársky3
Inžiniersky
1