25. 10. 2020  3:14 Aurel
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie:
ZS 2012/2013 - FEI
Typ štúdia:
Inžiniersky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet zameraní
Informácie o programe
Študijný odbor
Prehliadať
Orgány
Tlač brožúry
2511T00
I-API aplikovaná informatika
slovenský jazyk3
-