18. 1. 2020  12:59 Bohdana
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počáteční období: ZS 2012/2013 - FEI
Typ studia: Inženýrský
Program: 2511T00 I-API aplikovaná informatika
Jazyk výuky:Slovenština

Charakteristika studijního programu

V študijnom program Aplikovaná informatika sa študenti naučia navrhovať a používať informačné systémy. Dosahujú to štúdiom základných predmetov z informačných systémov a softveroveho inžinierstva, ktoré sa prelínajú s kurzami v troch hlavných aplikačných oblastiach: bezpečnosť informačných systémov, IT v riadení a rozhodovaní a modelovanie a simulácia udalostných systémov.