15. 12. 2019  3:05 Ivica
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FEI
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2511T00 I-API aplikovaná informatika
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

V študijnom program Aplikovaná informatika sa študenti naučia navrhovať a používať informačné systémy. Dosahujú to štúdiom základných predmetov z informačných systémov a softveroveho inžinierstva, ktoré sa prelínajú s kurzami v troch hlavných aplikačných oblastiach: bezpečnosť informačných systémov, IT v riadení a rozhodovaní a modelovanie a simulácia udalostných systémov.