11. 12. 2019  12:31 Hilda
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber študijného zamerania


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijný program je zložený zo študijných zameraní. Podrobné informácie o študijnom zameraní získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o zameraní", ak je zobrazená. Detaily o prípadných špecializáciách a forme štúdia zamerania zistíte zvolením ikonky v stĺpci "Prehliadať".

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FEI
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2511T00 I-API aplikovaná informatika
Jazyk výučby:slovenský jazyk

SkratkaZameranieJazyk výučbyInformácie o zameraníPrehliadať
-- bez zamerania -- 
I-API-BISBezpečnosť informačných systémov 
I-API-ITVRIT v riadení a rozhodovaní 
I-API-MSUSModelovanie a simulácia udalostných systémov