7. 12. 2019  12:00 Ambróz
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FEI
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2627T00 I-TLK telekomunikácie
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Študijný odbor
5.2.15. telekomunikácie