7. 4. 2020  16:38 Zoltán
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie: ZS 2015/2016 - FEI
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 3973T07 I-AE aplikovaná elektrotechnika
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2015/2016 - FEI
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
I-ASEO2Analýza a syntéza elektrických obvodov 2skúška5
I-CSSEČíslicové spracovanie signálovskúška5
I-DMSDistribuované meracie systémyskúška5
I-MIP2Mikroprocesorová technika 2skúška5
I-NMNumerické metódyskúška5
I-PROJ-AEProjektklasifikovaný zápočet5
 
2. semester LS 2015/2016 - FEI
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
I-DP1-AEDiplomový projekt 1klasifikovaný zápočet5
I-TDTechnická diagnostikaskúška5
I-VFTVysokofrekvenčná technikaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 2 pr.)
I-MMEModerné materiály pre elektrotechnikuskúška5
I-PMPPočítačové modelovanie polískúška5
I-TPUTelemetria a prenos údajovskúška5
I-TMSTeória meracích systémovskúška5
 
3. semester ZS 2016/2017 - FEI
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
I-DP2-AEDiplomový projekt 2klasifikovaný zápočet5
I-MEENZMeniče elektrickej energie a napájacie zdrojeskúška5
I-SPAESpoločenské a právne aspekty v elektrotechnikeskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 2 pr.)
I-AMAGAplikovaný magnetizmusskúška5
I-EPSElektromagnetické prvky a systémyskúška5
I-NMSNávrh meracích systémovskúška5
I-PVIDPočítačové videnieskúška5
 
4. semester LS 2016/2017 - FEI
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
I-DZP-AEDiplomová záverečná prácaskúška10
I-DP3-AEDiplomový projekt 3klasifikovaný zápočet10
I-SSP-AEŠtátna skúška z predmetuskúška10