16. 11. 2019  23:25 Agnesa
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie: ZS 2015/2016 - FEI
Typ štúdia: Inžiniersky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyPočet zameraníInformácie o programeŠtudijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
3973T07I-AE aplikovaná elektrotechnikaslovenský jazyk0-
2511T00I-API aplikovaná informatikaslovenský jazyk2-
2511T00I-APIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)anglický jazyk2-
2387T16I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilitaslovenský jazyk0-
2675T02I-ENE elektroenergetikaslovenský jazyk2-
2613T25I-EN elektronika a fotonikaslovenský jazyk0-
3940T06I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoslovenský jazyk2-
2647T07I-RK robotika a kybernetikaslovenský jazyk2-
2627T00I-TLK telekomunikácieslovenský jazyk2-