15. 12. 2019  10:48 Ivica
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie: ZS 2015/2016 - FEI
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2647T07 I-RK robotika a kybernetika
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Študijný odbor
kybernetika