18. 2. 2020  7:09 Jaromír
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počáteční období: ZS 2015/2016 - FEI
Typ studia: Inženýrský
Program: 2511T00 I-APIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
Jazyk výuky:Angličtina

Studijní obor
informatika