24. 2. 2020  14:03 Matej
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Počiatočné obdobie: ZS 2015/2016 - FEI
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2511T00 I-APIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
Jazyk výučby:anglický jazyk

Študijný odbor
informatika