20. 6. 2018  17:34 Valéria
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FCHPT
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 1420R16 B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2012/2013 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
419A0_4BAnorganická chémia Iskúška7
42912_4BEnvironmentalistikaklasifikovaný zápočet2
42401_4BFilozofiaklasifikovaný zápočet2
419L1_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie Iklasifikovaný zápočet4
427M2_4BMatematika Iskúška9
41908_4BProseminár z chémiezápočet0
42733_4BProseminár z matematikyzápočet0
43403_4BTelesná výchovazápočet0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
43301_4BTechnická angličtina Izápočet0
43387_4BTechnická nemčina Izápočet0
 
2. semester LS 2012/2013 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
419A1_4BAnorganická chémia IIskúška7
428F1_4BFyzika Iskúška4
427I1_4BInformatikaklasifikovaný zápočet4
419L2_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IIklasifikovaný zápočet3
428L0_4BLaboratórne cvičenie z fyzikyklasifikovaný zápočet2
427M0_4BMatematika IIskúška5
42819_4BProseminár z fyzikyzápočet0
43404_4BTelesná výchovazápočet0
424V0_4BVšeobecná ekonomická teóriaklasifikovaný zápočet2
42408_4BZáklady právaklasifikovaný zápočet2
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 3 kr.)
412A0_4BAnorganická technológiaklasifikovaný zápočet3
414C1_4BChemická informatikaklasifikovaný zápočet3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
43302_4BTechnická angličtinaskúška4
43313_4BTechnická angličtina IIzápočet0
43388_4BTechnická nemčinaskúška4
43386_4BTechnická nemčina IIzápočet0
 
3. semester ZS 2013/2014 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
42806_4BFyzika IIskúška4
421F2_4BFyzikálna chémia Iskúška7
421L4_4BLaboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie Iklasifikovaný zápočet3
414L3_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémie Iklasifikovaný zápočet3
414O3_4BOrganická chémia Iskúška7
43405_4BTelesná výchovazápočet0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 3 kr.)
438O0_4BObnoviteľné zdroje a materiályklasifikovaný zápočet3
413O0_4BOrganická technológia a petrochémiaklasifikovaný zápočet3
 
4. semester LS 2013/2014 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
418A5_4BAnalytická chémia Iskúška5
421F3_4BFyzikálna chémia IIskúška6
418L5_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémie Iklasifikovaný zápočet3
421L5_4BLaboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie IIklasifikovaný zápočet3
41424_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémie IIklasifikovaný zápočet3
437M0_4BMakromolekulová chémiaskúška5
414O4_4BOrganická chémia IIskúška6
43406_4BTelesná výchovazápočet0
 
5. semester ZS 2014/2015 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
418A6_4BAnalytická chémia IIskúška5
42617_4BBiochémiaskúška5
424E2_4BEkonomika a manažment podnikovklasifikovaný zápočet3
423C3_4BChemické inžinierstvo Iskúška6
418L6_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémie IIklasifikovaný zápočet3
423L2_4BLaboratórne cvičenie z chemického inžinierstva Iklasifikovaný zápočet2
414M0_4BMedicínska chémiaskúška4
43407_4BTelesná výchovazápočet0
 
6. semester LS 2014/2015 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
423C4_4BChemické inžinierstvo IIskúška6
437C0_4BChemické materiályskúška4
42341_4BLaboratórne cvičenie z chemického inžinierstva IIklasifikovaný zápočet2
42202_4BLaboratórne cvičenie z riadenia procesovklasifikovaný zápočet2
422R0_4BRiadenie procesovskúška4
43408_4BTelesná výchovazápočet0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 10 kr.)
411B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
412B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
413B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
414B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
415B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
416B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
417B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
418B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
419B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
421B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
437B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
438B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
422B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
423B1_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
424B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
425B2_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
426B4_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
427B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
428B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
429B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
431B1_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10
436B0_4BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet10