20. 6. 2018  17:34 Valéria
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FCHPT
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2822T16 I-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2012/2013 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
419A0_4IAplikovaná anorganická a organická chémiaskúška5
500D0_4IDejiny umeniaklasifikovaný zápočet5
419L0_4ILaboratórium z aplikovanej anorganickej a organickej chémieklasifikovaný zápočet4
437P0_4IPrincípy konzervovania a reštaurovaniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 8 kr.)
416A0_4IAplikovaná náuka o farbeskúška4
427A3_4IAplikovaná štatistika a modelovanieskúška4
437M0_4IMateriály v konzervovaní a reštaurovanískúška4
 
2. semester LS 2012/2013 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
416A1_4IAnalytické a fyzikálne metódy výskumu materiálov a objektovklasifikovaný zápočet5
431B0_4IBiologické činitele degradácieskúška5
421L1_4ILaboratórium z metód analýzy materiálovklasifikovaný zápočet4
437O2_4IOdborná praxzápočet0
421S0_4IStarnutie a stabilizácia materiálovskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 8 kr.)
412D0_4IDegradácia a ochrana kovových a anorganických materiálovskúška4
437C0_4IChémia, analýza a konzervovanie dreva a papieraskúška4
415T0_4ITextilné materiály, textilná chémia a reštaurovanie tkanínskúška4
 
3. semester ZS 2013/2014 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
412L0_4ILaboratórium z metód ochrany materiálovklasifikovaný zápočet4
424L0_4ILegislatíva a manažment v oblasti kultúrneho dedičstvaskúška5
500O0_4IOchrana a obnova dedičstvaskúška5
416P0_4IPrieskum a konzervovanie farebnej vrstvyskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 8 kr.)
600E1_4IEnvironmentálne inžinierstvo objektov dedičstvaskúška4
422I0_4IInformatika, digitalizácia a dokumentácia kultúrneho dedičstvaskúška4
100S0_4IŠpeciálne stavebné materiály a konštrukcieskúška4
 
4. semester LS 2013/2014 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
437D3_4IDiplomová prácaklasifikovaný zápočet27
437D0_4IDiplomový seminárklasifikovaný zápočet3