20. 6. 2018  17:33 Valéria
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FCHPT
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2822T12 I-PSP prírodné a syntetické polyméry
Zameranie: I-PSP-POFO polygrafia a fotografia
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2012/2013 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
424F2_4IFinančný trh a podnikové financovanieklasifikovaný zápočet3
437M1_4IMakromolekulová chémiaskúška6
417O7_4IOptimalizácia v ropnom priemysleklasifikovaný zápočet2
416P1_4IPovrchy a koloidné sústavyskúška4
437P1_4IPrírodné polyméryskúška4
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 14 kr.)
416F3_4IFarba a reprodukcia farbyskúška5
416F2_4IFotochémia a fotografiaskúška4
416L1_4ILaboratórium povrchov a koloidných sústavklasifikovaný zápočet5
 
2. semester LS 2012/2013 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
415F1_4IFyzika polymérovskúška6
423C0_4IChemické inžinierstvo a bezpečnosť chemických procesovskúška4
422R4_4IRiadenie technologických procesovklasifikovaný zápočet3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
416O2_4IOdborná praxzápočet0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 10 kr.)
416L2_4ILaboratórium zobrazovacích technológiíklasifikovaný zápočet6
416T2_4ITechnológia tlače Iskúška4
 
3. semester ZS 2013/2014 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
437A3_4IAplikovaná štatistikaklasifikovaný zápočet3
437B1_4IBiotechnologické polyméryskúška5
437M2_4IMetódy analýzy polymérovklasifikovaný zápočet3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 19 kr.)
416L3_4ILaboratórium z technológie tlačeklasifikovaný zápočet6
416O1_4IObrazové inžinierstvoskúška4
416P2_4IPolygrafické a obalové materiályskúška4
416T3_4ITechnológia tlače IIskúška5
 
4. semester LS 2013/2014 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
416D1_4IDiplomová prácaklasifikovaný zápočet27
416D2_4IDiplomový seminárklasifikovaný zápočet3