20. 6. 2018  17:34 Valéria
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FCHPT
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2822T12 I-PSP prírodné a syntetické polyméry
Zameranie: I-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2012/2013 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
424F2_4IFinančný trh a podnikové financovanieklasifikovaný zápočet3
437M1_4IMakromolekulová chémiaskúška6
417O7_4IOptimalizácia v ropnom priemysleklasifikovaný zápočet2
416P1_4IPovrchy a koloidné sústavyskúška4
437P1_4IPrírodné polyméryskúška4
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 14 kr.)
438C2_4IChémia a analýza drevaskúška4
438L1_4ILaboratórium z chemického spracovania drevaklasifikovaný zápočet5
438T1_4ITechnológia výroby buničínskúška5
 
2. semester LS 2012/2013 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
415F1_4IFyzika polymérovskúška6
423C0_4IChemické inžinierstvo a bezpečnosť chemických procesovskúška4
422R4_4IRiadenie technologických procesovklasifikovaný zápočet3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
438O1_4IOdborná praxzápočet0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 10 kr.)
438L2_4ILaboratórium technológie výroby buničínklasifikovaný zápočet6
438T2_4ITechnológia výroby papieraskúška4
 
3. semester ZS 2013/2014 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
437A3_4IAplikovaná štatistikaklasifikovaný zápočet3
437B1_4IBiotechnologické polyméryskúška5
437M2_4IMetódy analýzy polymérovklasifikovaný zápočet3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 19 kr.)
438C3_4IChemické spracovanie drevaskúška4
438I1_4IInžinierstvo výroby buničínskúška4
438L3_4ILaboratórium technológie výroby papieraklasifikovaný zápočet6
438P2_4IProcesy a technológie spracovania papieraskúška5
 
4. semester LS 2013/2014 - FCHPT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
438D1_4IDiplomová prácaklasifikovaný zápočet27
438D2_4IDiplomový seminárklasifikovaný zápočet3