21. 2. 2020  17:03 Eleonóra
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Počiatočné obdobie: ZS 2017/2018 - FCHPT
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2908R03 B-BIOT biotechnológia

Výber formy štúdia

FormaPrehliadaťPredmety ŠS
denná prezenčná