27. 2. 2020  5:55 Alexander
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Počiatočné obdobie: ZS 2017/2018 - FCHPT
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2831R00 B-CHI chemické inžinierstvo

Výber formy štúdia

FormaPrehliadaťPredmety ŠS
denná prezenčná