28. 1. 2020  14:00 Alfonz
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2621R19 B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2011/2012 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
IFTE06_6BInformačné technológieskúška5
MAT106_6BMatematika Iskúška7
NAM101_6BNáuka o materiáloch Iskúška6
UVSS07_6BÚvod do vysokoškolského štúdiaklasifikovaný zápočet2
ZKTD02_6BZáklady konštruovania a technická dokumentáciaskúška6
ZAMA04_6BZáklady manažmentuskúška4
 
2. semester LS 2011/2012 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
FYZ101_6BFyzika Iskúška6
J107AJ_6BJazyk anglickýklasifikovaný zápočet1
MAT206_6BMatematika IIskúška6
PRGJ06_6BProgramovacie jazykyskúška6
TEOM03_6BTechnológia obrábania a montážeskúška6
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyskúška3
ZAKO07_6BZáklady komunikácieklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2012/2013 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
FYZ201_6BFyzika IIskúška5
J207AJ_6BJazyk anglickýzápočet1
MAT306_6BMatematika IIIskúška5
MTPT02_6BMechanika tuhých a poddajných teliesskúška6
OOPR06_6BObjektovo orientované programovanieskúška6
ZARI06_6BZáklady automatizovaného riadeniaskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PROG07_6BPrognostikaklasifikovaný zápočet2
SEKO07_6BSociálna ekológiaklasifikovaný zápočet2
 
4. semester LS 2012/2013 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BOZP05_6BBezpečnosť a ochrana zdravia pri práciskúška3
J307AJ_6BJazyk anglickýklasifikovaný zápočet1
PRAX06_6BOdborná praxzápočet0
POCS06_6BPočítačové sieteskúška6
SOFI06_6BSoftvérové inžinierstvoskúška6
TPAR06_6BTechnické prostriedky automatizovaného riadeniaskúška6
TCHZ03_6BTechnológia zváraniaskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaklasifikovaný zápočet2
PRSO07_6BPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
 
5. semester ZS 2013/2014 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BPRO06_6BBakalársky projektklasifikovaný zápočet3
ISYS06_6BInformačné systémyskúška6
INTE06_6BInternetové technológieskúška6
J407AJ_6BJazyk anglickýklasifikovaný zápočet1
PLOA06_6BProgramovateľné logické automatyskúška6
ZMAK04_6BZáklady manažérstva kvalityskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ZAET07_6BZáklady etikyklasifikovaný zápočet2
ZPTM07_6BZáklady práva pre technikov a manažérov Iklasifikovaný zápočet2
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV107_6BTelesná výchova Izápočet0
 
6. semester LS 2013/2014 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BAPR06_6BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet12
PGRA06_6BPočítačová grafika a číslicové spracovanie obrazuskúška5
STME04_6BŠtatistické metódyskúška6
ŠTASKU_6BŠtátna skúška-Bcštátna záverečná skúška0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ASSU06_6BAutomatizácia snímania a spracovania údajovskúška6
PAOS06_6BPočítačové architektúry a operačné systémyskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DUHY07_6BDuševná hygienaklasifikovaný zápočet2
PRPS07_6BPriemyselná psychológiaklasifikovaný zápočet2
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV207_6BTelesná výchova IIzápočet0