29. 3. 2020  3:05 Miroslav
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2305R00 B-VTE výrobné technológie
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2011/2012 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
IFTE06_6BInformačné technológieskúška5
MAT106_6BMatematika Iskúška7
NAM101_6BNáuka o materiáloch Iskúška6
UVSS07_6BÚvod do vysokoškolského štúdiaklasifikovaný zápočet2
ZKTD02_6BZáklady konštruovania a technická dokumentáciaskúška6
ZAMA04_6BZáklady manažmentuskúška4
 
2. semester LS 2011/2012 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
FYZ101_6BFyzika Iskúška6
J107AJ_6BJazyk anglickýklasifikovaný zápočet1
MAT206_6BMatematika IIskúška6
PHO104_6BPodnikové hospodárstvo Iskúška6
TEOM03_6BTechnológia obrábania a montážeskúška6
VEET07_6BVšeobecná ekonomická teóriaklasifikovaný zápočet2
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyskúška3
 
3. semester ZS 2012/2013 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
FYZ201_6BFyzika IIskúška5
J207AJ_6BJazyk anglickýzápočet1
MTPT02_6BMechanika tuhých a poddajných teliesskúška6
NAM201_6BNáuka o materiáloch IIskúška6
TETV03_6BTechnológia tvárneniaskúška6
TZLI03_6BTechnológia zlievarenstvaskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PROG07_6BPrognostikaklasifikovaný zápočet2
SEKO07_6BSociálna ekológiaklasifikovaný zápočet2
 
4. semester LS 2012/2013 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BOZP05_6BBezpečnosť a ochrana zdravia pri práciskúška3
ETEN01_6BElektrotechnika a elektronikaskúška6
J307AJ_6BJazyk anglickýklasifikovaný zápočet1
MTTE02_6BMechanika tekutín a termomechanikaskúška6
PRAX03_6BOdborná praxzápočet0
PPPL02_6BPružnosť, pevnosť a plasticitaskúška6
TCHZ03_6BTechnológia zváraniaskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaklasifikovaný zápočet2
PRSO07_6BPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
 
5. semester ZS 2013/2014 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BPRO03_6BBakalársky projektklasifikovaný zápočet3
J407AJ_6BJazyk anglickýklasifikovaný zápočet1
MTRL03_6BMetrológiaskúška6
PVSY03_6BProjektovanie výrobných procesov a systémovskúška6
TPZZ03_6BTechnická príprava výroby v zlievarenstve a vo zváranískúška6
ZMAK04_6BZáklady manažérstva kvalityskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ZAET07_6BZáklady etikyklasifikovaný zápočet2
ZPTM07_6BZáklady práva pre technikov a manažérov Iklasifikovaný zápočet2
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV107_6BTelesná výchova Izápočet0
 
6. semester LS 2013/2014 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BAPR03_6BBakalárska prácaklasifikovaný zápočet12
CMST02_6BČasti a mechanizmy strojovskúška5
PCNC03_6BProgramovanie CNC-strojovskúška6
ŠTASKU_6BŠtátna skúška-Bcštátna záverečná skúška0
TPOT03_6BTechnická príprava výroby v obrábaní a v tvárnenískúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DUHY07_6BDuševná hygienaklasifikovaný zápočet2
PRPS07_6BPriemyselná psychológiaklasifikovaný zápočet2
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV207_6BTelesná výchova IIzápočet0