8. 4. 2020  14:56 Albert
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o predmetoch ŠS


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste získate podrobné informácie o predmetoch štátnej skúšky vybraného študijného zamerania. Pokiaľ si prajete zobraziť tematické celky pre otázky z daného predmetu, kliknite na názov predmetu. Údaje sa vzťahujú k zvolenému začiatočnému obdobiu štúdia. Ak nie sú tematické celky k dispozícii, dostanete sa do sylabu predmetu.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2305R00 B-VTE výrobné technológie
Forma: denná kombinovaná

Povinné predmety ŠS

V tabuľke je uvedený zoznam povinných predmetov štátnej skúšky v podobe vypísanej pre skúškové obdobie LS 2013/2014 - MTF.

PredmetGarantPracovisko
náuka o materiáloch IP. GrgačKMI UMAT MTF
Obhajoba diplomovej práceO. MoravčíkMTF


Povinne voliteľné skupiny predmetov ŠS

V tabuľke je uvedený zoznam povinných predmetov štátnej skúšky v podobe vypísanej pre skúškové obdobie LS 2013/2014 - MTF, z ktorých je nutné zvoliť si daný počet predmetov uvedený v stĺpci Potrebné vybrať.

Skup.Predmet (garant, pracovisko)Potrebné vybrať
1.technológia obrábania a montáže (I. Baránek, UVTE MTF)
technológia tvárnenia (V. Tittel, KTKP UVTE MTF)
technológia zlievarenstva (Š. Podhorský, KZPM UVTE MTF)
technológia zvárania (K. Ulrich, KZSM UVTE MTF)
1