26. 10. 2020  14:47 Demeter
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber typu štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Jednotlivé študijné programy sú rozdelené podľa typov štúdia. Pomocou ikony Prehliadať si zobrazíte prehľad študijných programov typu štúdia. Inžiniersky nadväzujúci Typ štúdia je pokračovaním bakalárskeho typu štúdia.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF

Typ štúdia
Množstvo programovPrehliadať
Bakalársky
8
Inžiniersky
5