31. 10. 2020  23:33 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, zameraní a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia:
Bakalársky

Výber študijného programu

Kód
ProgramJazyk výučbyInformácie o programe
Študijný odbor
PrehliadaťOrgányTlač brožúry
2621R19
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
slovenský jazyk
-
2386R00
B-KPR kvalita produkcie
slovenský jazyk
-
3948R11B-MI materiálové inžinierstvo
slovenský jazyk
-
2645R08
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku
slovenský jazyk
-
2305R02
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií
slovenský jazyk
-
2645R05
B-PMA priemyselné manažérstvo
slovenský jazyk
-
2305R00
B-VTE výrobné technológie
slovenský jazyk
-
2329R04
B-VZS výrobné zariadenia a systémy
slovenský jazyk
-