30. 10. 2020  17:57 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, zameraní a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie:
ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučbyInformácie o programe
Študijný odbor
PrehliadaťOrgányTlač brožúry
2621R19
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
slovenský jazyk
-
2386R00B-KPR kvalita produkcieslovenský jazyk
-
3948R11
B-MI materiálové inžinierstvo
slovenský jazyk
-
2645R08
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku
slovenský jazyk
-
2305R02B-PPT počítačová podpora výrobných technológiíslovenský jazyk
-
2645R05
B-PMA priemyselné manažérstvo
slovenský jazyk
-
2305R00
B-VTE výrobné technológie
slovenský jazyk
-
2329R04B-VZS výrobné zariadenia a systémyslovenský jazyk
-