28. 10. 2020  21:01 Dobromila
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2011/2012 - MTF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
2621R19 B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Jazyk výuky:Slovenština

Studijní obor
Platnost od
Platnost do
5.2.14. automatizácia
31.08.2019
9.2.9. aplikovaná informatika
31.08.2019
kybernetika
01.09.2019
informatika
01.09.2019