7. 4. 2020  16:40 Zoltán
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2011/2012 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2621R19 B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Študijný odbor
kybernetika
informatika