28. 10. 2020  21:05 Dobromila
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2011/2012 - MTF
Typ studia:
Bakalářský
Program: 2645R08 B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku
Jazyk výuky:
Slovenština

Studijní obor
Platnost od
Platnost do
5.2.52. priemyselné inžinierstvo
31.08.2019
strojárstvo
01.09.2019