13. 12. 2019  0:31 Lucia
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2011/2012 - MTF
Typ studia: Bakalářský
Program: 2645R08 B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku
Jazyk výuky:Slovenština

Studijní obor
strojárstvo