28. 10. 2020  4:38 Dobromila
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období:
ZS 2011/2012 - MTF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
2305R02 B-PPT počítačová podpora výrobných technológií
Jazyk výuky:Slovenština

Studijní obor
Platnost od
Platnost do
5.2.51. výrobné technológie
31.08.2019
strojárstvo
01.09.2019