30. 10. 2020  14:21 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2011/2012 - MTF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
2329R04 B-VZS výrobné zariadenia a systémy
Jazyk výuky:
Slovenština

Studijní obor
Platnost odPlatnost do
5.2.50. výrobná technika31.08.2019
strojárstvo
01.09.2019