19. 1. 2020  4:07 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o predmetoch ŠS


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste získate podrobné informácie o predmetoch štátnej skúšky vybraného študijného zamerania. Pokiaľ si prajete zobraziť tematické celky pre otázky z daného predmetu, kliknite na názov predmetu. Údaje sa vzťahujú k zvolenému začiatočnému obdobiu štúdia. Ak nie sú tematické celky k dispozícii, dostanete sa do sylabu predmetu.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 3965T02 I-IBE integrovaná bezpečnosť
Forma: denná prezenčná

Povinné predmety ŠS

V tabuľke je uvedený zoznam povinných predmetov štátnej skúšky v podobe vypísanej pre skúškové obdobie LS 2015/2016 - MTF.

PredmetGarantPracovisko
enviromentálna bezpečnosťM. SoldánUIBE MTF
integrovaná bezpečnosťM. SoldánUIBE MTF