21. 1. 2020  18:36 Vincent
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 3965T02 I-IBE integrovaná bezpečnosť
Forma: denná kombinovaná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2014/2015 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
ENCH05_6IEnvironmentálna chémiaskúška6
MMPV06_6IMatematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentuskúška5
MERR05_6IMetódy riadenia rizíkskúška6
OPAN04_6IOperačná analýzaskúška5
PZET05_6IProcesy a zariadenia environmentálnych technológiískúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
EUIP07_6IEurópske integračné procesyklasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2014/2015 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CAXT03_6ICAx technológieskúška2
ENI105_6IEnvironmentálne inžinierstvo Iskúška6
TPHA05_6ITechnologické a prírodné havárieskúška7
TEPV05_6ITeória požiarov a výbuchovskúška6
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
ZPPH05_6IZisťovanie príčin požiarov a haváriískúška4
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
EBMA05_6IEnvironmentálne a bezpečnostné manažérstvoklasifikovaný zápočet3
HYGP05_6IHygiena práceklasifikovaný zápočet3
 
3. semester ZS 2015/2016 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BEIN05_6IBezpečnostné inžinierstvoskúška5
DPRO05_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
ENI205_6IEnvironmentálne inžinierstvo IIskúška5
OBPR05_6IOchrana a bezpečnosť prostrediaskúška5
RTOH05_6IRecyklačné technológie a odpadové hospodárstvoskúška5
 
4. semester LS 2015/2016 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
PPBS05_6IProtipožiarna bezpečnosť staviebskúška5
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3
TOXI05_6IToxikológiaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
AKVA05_6IAudity kvality, bezpečnosti a environmentuskúška5
SBTS06_6ISpoľahlivosť a bezpečnosť technických systémovskúška5