20. 1. 2020  20:56 Dalibor
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyInformácie o programeŠtudijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
2621T14I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysleslovenský jazyk-
3965T02I-IBE integrovaná bezpečnosťslovenský jazyk-
3948T11I-MI materiálové inžinierstvoslovenský jazyk-
2305T15I-PPN počítačová podpora návrhu a výrobyslovenský jazyk-
2645T05I-PMA priemyselné manažérstvoslovenský jazyk-
2329T04I-VZS výrobné zariadenia a systémyslovenský jazyk-