13. 12. 2019  9:17 Lucia
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2014/2015 - MTF
Typ studia: Inženýrský
Program: 2645T05 I-PMA priemyselné manažérstvo
Jazyk výuky:Slovenština

Charakteristika studijního programu

Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Priemyselné manažérstvo so zameraním na plánovanie, navrhovanie, implementovanie a riadenie predovšetkým výrobných systémov. Má základné vedomosti z prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a špecifické vedomosti z oblasti priemyselného manažérstva so zameraním na manažment podniku, manažment výroby a podnikové hospodárstvo, v oblasti operačnej a systémovej analýzy, logistiky, personálneho, investičného, finančného, inovačného, informačného manažmentu. Absolvent bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho (doktorandského) stupňa. Uplatnenie nájde v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností.