29. 10. 2020  2:47 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Výběr formy studia


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní obory se otvírají pro různé formy studia. Zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet" zobrazíte studijní plán (přehled všech předmětů, které je nutné odstudovat) pro danou formu studia. Zvolením ikony ve sloupci "Předměty SZ" zobrazíte předměty státní zkoušky.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - MTF
Typ studia: Inženýrský
Program:
3965T02 I-IBE integrovaná bezpečnosť

Výběr formy studia

FormaProhlížet
Předměty SZ
denní presenční
denní kombinovaná