16. 7. 2019  16:53 Drahomír
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2005/2006 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2329T04 I-VZS výrobné zariadenia a systémy
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2005/2006 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
62069_6IMechanika výrobných strojovskúška5
61751_6IObrábacie strojeskúška6
61759_6IProgramovanie NC-strojovklasifikovaný zápočet5
61776_6ITeória systémovskúška4
61156_6IÚvod do diskrétnej matematikyskúška5
 
2. semester LS 2005/2006 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
62070_6IDiagnostika výrobných zariadenískúška5
61760_6IMontážne strojeskúška5
61763_6IStroje pre špeciálne technológieskúška4
61561_6ITvárniace strojeskúška5
62391_6IZváracie a zlievarenské strojeskúška6
 
3. semester ZS 2006/2007 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
61798_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet4
61759_6IProjektovanie výrobných systémovklasifikovaný zápočet5
61697_6ITechnologickosť konštrukcieklasifikovaný zápočet3
61784_6ITeória automatovskúška4
61754_6IVýrobné systémy Iskúška5
61554_6IVýrobné systémy IIskúška5
 
4. semester LS 2006/2007 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
61799_6IDiplomová prácaklasifikovaný zápočet18
61775_6IPrevádzkovanie výrobných systémovskúška7