17. 11. 2019  0:39 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2005/2006 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyPočet zameraníInformácie o programeŠtudijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
2621R19B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysleslovenský jazyk1-
2386R00B-KPR kvalita produkcieslovenský jazyk0-
2645R08B-PPP personálna práca v priemyselnom podnikuslovenský jazyk0-
2305R02B-PPT počítačová podpora výrobných technológiíslovenský jazyk0-
2645R05B-PMA priemyselné manažérstvoslovenský jazyk0-
2305R00B-VTE výrobné technológieslovenský jazyk0-
2329R04B-VZS výrobné zariadenia a systémyslovenský jazyk0-