20. 10. 2020  14:56 Vendelín
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2005/2006 - MTF
Typ štúdia:
Inžiniersky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Informácie o programe
Študijný odborPrehliadať
Orgány
Tlač brožúry
2305T15I-PPN počítačová podpora návrhu a výrobyslovenský jazyk
-
2645T05
I-PMA priemyselné manažérstvoslovenský jazyk
-
2329T04
I-VZS výrobné zariadenia a systémy
slovenský jazyk
-