19. 11. 2019  21:47 Alžbeta
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2005/2006 - MTF
Typ studia: Inženýrský
Program: 2329T04 I-VZS výrobné zariadenia a systémy
Jazyk výuky:Slovenština

Charakteristika studijního programu

Absolvent získal úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti výrobnej techniky, výrobných technológií a materiálov, výrobných procesov a výrobných systémov. Rozumie funkcii strojov a konštrukcii výrobných zariadení. Má znalosti z oblasti výrobných strojov a materiálov, používaných vo výrobných procesoch. Je schopný riešiť problémy, týkajúce sa mechaniky strojov, mechanizácie a automatizácie. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. Je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa v oblastí výrobnej techniky a systémov, kde sa uplatňujú pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako špecialista vo výrobných, projekčných a vývojových organizáciách pri riešení koncepčných technických a organizačných úloh komplexnej automatizácie výrobných procesov.