18. 1. 2020  4:33 Bohdana
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia


Tato aplikace zobrazuje studijní plán, tedy přehled všech předmětů pro vybrané studium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2018/2019 - MTF
Typ studia: Bakalářský
Program: 3965R02 B-IBE integrovaná bezpečnosť
Forma: denní kombinovaná
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

 
1. semestr ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
IFTE06_6BInformačné technológiezkouška5
MAT106_6BMatematika Izkouška8
NAM101_6BNáuka o materiáloch Izkouška6
ZEMA04_6BZáklady ekonomiky a manažmentuzkouška5
ZKTD06_6BZáklady konštruovania a technická dokumentáciazkouška6
 
2. semestr LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
FYZI01_6BFyzikazkouška8
MAT206_6BMatematika IIzkouška6
TCHE05_6BTechnická chémiazkouška5
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyzkouška3
ZVT103_6BZáklady výrobných technológií Izkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
ZAET07_6BZáklady etikyklasifikovaný zápočet2
ZAKO07_6BZáklady komunikácieklasifikovaný zápočet2
 
3. semestr ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
J107JA_6BAnglický jazyk Iklasifikovaný zápočet2
MTPT06_6BMechanika tuhých a poddajných telieszkouška6
VCHE05_6BVšeobecná chémiazkouška6
VTEZ05_6BVyhradené technické zariadeniazkouška6
ZAPR07_6BZáklady právaklasifikovaný zápočet2
ZVT203_6BZáklady výrobných technológií IIzkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
DUHY07_6BDuševná hygienaklasifikovaný zápočet2
ZSOC07_6BZáklady sociológieklasifikovaný zápočet2
 
4. semestr LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
J207AJ_6BAnglický jazyk IIklasifikovaný zápočet2
IKPS04_6BInžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systémzkouška6
NELA05_6BNebezpečné látkyzkouška6
ZBIN05_6BZáklady bezpečnostného inžinierstvazkouška6
ZPOI05_6BZáklady požiarneho inžinierstvazkouška6
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
BPRO05_6BBakalársky projektklasifikovaný zápočet3
MEAR05_6BMetódy analýzy rizikazkouška6
TDKI01_6BTermodynamika a kinetikazkouška6
ZENI05_6BZáklady environmentálneho inžinierstvazkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
TEV108_6BTelesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
ZTV108_6BZdravotná telesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
BZPP05_6BBezpečnosť pracovného prostrediazkouška6
TOZN05_6BTovaroznalectvozkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaklasifikovaný zápočet2
UVKV07_6BÚvod do kognitívnych viedklasifikovaný zápočet2
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
BAKPRA_6BBakalárska prácazkouška10
CVSS_6BCelkový výsledok štátnej skúškystátní závěrečná zkouška0
MKTP03_6BMetrológia a kvalita technologických procesovzkouška5
MSEB05_6BMonitorovanie škodlivín a energetické bilanciezkouška5
ŠTASKU_6BŠtátna skúška-Bczkouška3
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
TEV208_6BTelesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
ZTV208_6BZdravotná telesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
INPP05_6BInžinierstvo pracovného prostrediazkouška6
TENS05_6BTechnická normalizácia a skúšobníctvozkouška6