23. 5. 2019  11:00 Želmíra
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2305R02 B-PPT počítačová podpora výrobných technológií
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
IFTE06_6BInformačné technológieskúška5
MAT106_6BMatematika Iskúška8
NAM101_6BNáuka o materiáloch Iskúška6
ZEMA04_6BZáklady ekonomiky a manažmentuskúška5
ZKTD06_6BZáklady konštruovania a technická dokumentáciaskúška6
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
FYZI01_6BFyzikaskúška8
MAT206_6BMatematika IIskúška6
UPPT03_6BÚvod do počítačovej podpory výrobných technológiískúška5
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyskúška3
ZVT103_6BZáklady výrobných technológií Iskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ZAET07_6BZáklady etikyklasifikovaný zápočet2
ZAKO07_6BZáklady komunikácieklasifikovaný zápočet2
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
J107JA_6BAnglický jazyk Iklasifikovaný zápočet2
MTPT06_6BMechanika tuhých a poddajných teliesskúška6
PPT103_6BPočítačová podpora výrobných technológií Iskúška6
TZLI03_6BTechnológia zlievarenstvaskúška6
ZAPR07_6BZáklady právaklasifikovaný zápočet2
ZVT203_6BZáklady výrobných technológií IIskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DUHY07_6BDuševná hygienaklasifikovaný zápočet2
ZSOC07_6BZáklady sociológieklasifikovaný zápočet2
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
J207AJ_6BAnglický jazyk IIklasifikovaný zápočet2
OCNC03_6BObrábanie na CNC strojochskúška5
TCHZ03_6BTechnológia zváraniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
MEKP06_6BMetóda konečných prvkovskúška6
PPPL06_6BPružnosť, pevnosť, plasticitaskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
MTTE06_6BMechanika tekutín a termomechanikaskúška6
MOTP06_6BModelovanie tepelných procesovskúška6
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BPRO03_6BBakalársky projektklasifikovaný zápočet3
CMST06_6BČasti a mechanizmy strojovskúška6
PPT203_6BPočítačová podpora výrobných technológií IIskúška6
PLOA06_6BProgramovateľné logické automatyskúška6
TETV03_6BTechnológia tvárneniaskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaklasifikovaný zápočet2
UVKV07_6BÚvod do kognitívnych viedklasifikovaný zápočet2
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV108_6BTelesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
ZTV108_6BZdravotná telesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BAKPRA_6BBakalárska prácaskúška10
CAQ03_6BCAQskúška5
CVSS_6BCelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
PPT303_6BPočítačová podpora výrobných technológií IIIskúška5
ŠTASKU_6BŠtátna skúška-Bcskúška3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
CAA03_6BCAAskúška6
PROM03_6BPriemyselné roboty a manipulátoryskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV208_6BTelesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
ZTV208_6BZdravotná telesná výchova IIklasifikovaný zápočet1