14. 10. 2019  15:50 Boris
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2645R05 B-PMA priemyselné manažérstvo
Forma: denná kombinovaná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
IFTE06_6BInformačné technológieskúška5
MAT106_6BMatematika Iskúška8
NAM101_6BNáuka o materiáloch Iskúška6
ZEMA04_6BZáklady ekonomiky a manažmentuskúška5
ZKTD06_6BZáklady konštruovania a technická dokumentáciaskúška6
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
FYZI01_6BFyzikaskúška8
MAT206_6BMatematika IIskúška6
POHO04_6BPodnikové hospodárstvoskúška5
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyskúška3
ZVT103_6BZáklady výrobných technológií Iskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
VEET04_6BVšeobecná ekonomická teóriaklasifikovaný zápočet2
ZAET07_6BZáklady etikyklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
J107JA_6BAnglický jazyk Iklasifikovaný zápočet2
MAPO04_6BManažment podnikuskúška6
MTPT06_6BMechanika tuhých a poddajných teliesskúška6
STME04_6BŠtatistické metódyskúška6
ZAPR07_6BZáklady právaklasifikovaný zápočet2
ZVT203_6BZáklady výrobných technológií IIskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DUHY07_6BDuševná hygienaklasifikovaný zápočet2
ZSOC07_6BZáklady sociológieklasifikovaný zápočet2
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
J207AJ_6BAnglický jazyk IIklasifikovaný zápočet2
PEMA04_6BPersonálny manažmentskúška6
VYRT03_6BVýrobná technikaskúška6
ZAPI04_6BZáklady priemyselného inžinierstvaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ASSU06_6BAutomatizácia snímania a spracovania údajovskúška5
ITRP04_6BInformačné technológie v riadení podnikuskúška5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BPRO04_6BBakalársky projektklasifikovaný zápočet3
POLO04_6BPodniková logistikaskúška6
UCTO04_6BÚčtovníctvoskúška6
ZMAK04_6BZáklady manažérstva kvalityskúška6
ZAMV04_6BZáklady manažmentu výrobyskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV108_6BTelesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
ZTV108_6BZdravotná telesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaklasifikovaný zápočet2
UVKV07_6BÚvod do kognitívnych viedklasifikovaný zápočet2
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BAKPRA_6BBakalárska prácaskúška10
CVSS_6BCelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
MARK04_6BMarketingskúška5
ŠTASKU_6BŠtátna skúška-Bcskúška3
ZAPO04_6BZáklady podnikaniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV208_6BTelesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
ZTV208_6BZdravotná telesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DPVR04_6BDigitálny podnik a virtuálna realitaskúška6
PRAX04_6BOdborná praxklasifikovaný zápočet6
RKZR07_6BRozvoj komunikačných zručnostískúška6