21. 10. 2019  15:36 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 2329R04 B-VZS výrobné zariadenia a systémy
Forma: denná kombinovaná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
IFTE06_6BInformačné technológieskúška5
MAT106_6BMatematika Iskúška8
NAM101_6BNáuka o materiáloch Iskúška6
ZEMA04_6BZáklady ekonomiky a manažmentuskúška5
ZKTD06_6BZáklady konštruovania a technická dokumentáciaskúška6
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
FYZI01_6BFyzikaskúška8
KPC103_6BKonštruovanie s podporou počítača Iskúška5
MAT206_6BMatematika IIskúška6
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyskúška3
ZVT103_6BZáklady výrobných technológií Iskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ZAET07_6BZáklady etikyklasifikovaný zápočet2
ZAKO07_6BZáklady komunikácieklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
J107JA_6BAnglický jazyk Iklasifikovaný zápočet2
KPC203_6BKonštruovanie s podporou počítača IIskúška6
MTPT06_6BMechanika tuhých a poddajných teliesskúška6
PLOA06_6BProgramovateľné logické automatyskúška6
ZAPR07_6BZáklady právaklasifikovaný zápočet2
ZVT203_6BZáklady výrobných technológií IIskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DUHY07_6BDuševná hygienaklasifikovaný zápočet2
ZSOC07_6BZáklady sociológieklasifikovaný zápočet2
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
J207AJ_6BAnglický jazyk IIklasifikovaný zápočet2
KPC303_6BKonštruovanie s podporou počítača IIIskúška6
MTTE06_6BMechanika tekutín a termomechanikaskúška6
TPAR06_6BTechnické prostriedky automatizovaného riadeniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
MEKP06_6BMetóda konečných prvkovskúška6
PPPL06_6BPružnosť, pevnosť, plasticitaskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ETEN01_6BElektrotechnika a elektronikaskúška5
UVVM01_6BÚžitkové vlastnosti a voľba materiálovskúška5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BPRO03_6BBakalársky projektklasifikovaný zápočet3
HPME06_6BHydraulické a pneumatické mechanizmyskúška6
MEAT03_6BMechanizácia a automatizáciaskúška6
RENA03_6BRezné nástrojeskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV108_6BTelesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
ZTV108_6BZdravotná telesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
CMST06_6BČasti a mechanizmy strojovskúška6
MSPO06_6BMechanika strojov a pohonovskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaklasifikovaný zápočet2
UVKV07_6BÚvod do kognitívnych viedklasifikovaný zápočet2
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BAKPRA_6BBakalárska prácaskúška10
CVSS_6BCelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
PROM03_6BPriemyselné roboty a manipulátoryskúška6
PRIP03_6BPrípravkyskúška5
ŠTASKU_6BŠtátna skúška-Bcskúška3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV208_6BTelesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
ZTV208_6BZdravotná telesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ASSU06_6BAutomatizácia snímania a spracovania údajovskúška5
MSDM01_6BMechanické skúšky a defektoskopia materiálovskúška5
MKTP03_6BMetrológia a kvalita technologických procesovskúška5