18. 10. 2019  13:16 Lukáš
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 3948R11 B-MI materiálové inžinierstvo
Forma: denná kombinovaná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
IFTE06_6BInformačné technológieskúška5
MAT106_6BMatematika Iskúška8
NAM101_6BNáuka o materiáloch Iskúška6
ZEMA04_6BZáklady ekonomiky a manažmentuskúška5
ZKTD06_6BZáklady konštruovania a technická dokumentáciaskúška6
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
FYZI01_6BFyzikaskúška8
MAT206_6BMatematika IIskúška6
NAM201_6BNáuka o materiáloch IIskúška5
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyskúška3
ZVT103_6BZáklady výrobných technológií Iskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ZAET07_6BZáklady etikyklasifikovaný zápočet2
ZAKO07_6BZáklady komunikácieklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
J107JA_6BAnglický jazyk Iklasifikovaný zápočet2
MTPT06_6BMechanika tuhých a poddajných teliesskúška6
TVMA01_6BTechnológie výroby materiálovskúška6
VCHE05_6BVšeobecná chémiaskúška6
ZAPR07_6BZáklady právaklasifikovaný zápočet2
ZVT203_6BZáklady výrobných technológií IIskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DUHY07_6BDuševná hygienaklasifikovaný zápočet2
ZSOC07_6BZáklady sociológieklasifikovaný zápočet2
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
J207AJ_6BAnglický jazyk IIklasifikovaný zápočet2
MKTP03_6BMetrológia a kvalita technologických procesovskúška5
PSE101_6BProjektový seminár Iskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
ETEN01_6BElektrotechnika a elektronikaskúška5
ZAPO04_6BZáklady podnikaniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
MEKP06_6BMetóda konečných prvkovskúška6
PPPL06_6BPružnosť, pevnosť, plasticitaskúška6
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BPRO01_6BBakalársky projektklasifikovaný zápočet3
MSVM01_6BMetódy skúmania štruktúry a vlastností materiálovskúška6
PSE201_6BProjektový seminár IIskúška6
TSMA01_6BTepelné spracovanie a povrchové úpravy materiálovskúška6
TDKI01_6BTermodynamika a kinetikaskúška6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV108_6BTelesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
ZTV108_6BZdravotná telesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaklasifikovaný zápočet2
UVKV07_6BÚvod do kognitívnych viedklasifikovaný zápočet2
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BAKPRA_6BBakalárska prácaskúška10
CVSS_6BCelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
MSDM01_6BMechanické skúšky a defektoskopia materiálovskúška5
POMA01_6BPokročilé materiályskúška6
ŠTASKU_6BŠtátna skúška-Bcskúška3
UVVM01_6BÚžitkové vlastnosti a voľba materiálovskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
TEV208_6BTelesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
ZTV208_6BZdravotná telesná výchova IIklasifikovaný zápočet1