21. 10. 2019  17:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2645T08 I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku
Forma: denná kombinovaná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AKMA06_6IAktuárska matematikaskúška5
ERGO04_6IErgonómiaskúška5
MAZR04_6IManažérske zručnostiskúška3
OPAN04_6IOperačná analýzaskúška5
RKRZ04_6IRiadenie kariéry a rozvoja zamestnancovskúška5
STRM04_6IStrategický manažmentskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRSO07_6IPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AMRA04_6IAnalýza, meranie a racionalizácia práceklasifikovaný zápočet3
IVMA04_6IInformačný a vedomostný manažmentskúška5
INVM04_6IInovačný manažmentskúška5
NARI04_6INástroje riadenia ľudských zdrojovskúška5
TPVY03_6ITechnická príprava výrobyskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
DOSP04_6IDaňový a odvodový systém v personálnej práciskúška5
POKU04_6IPodniková kultúraskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PPSY07_6IPracovná psychológiaklasifikovaný zápočet2
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DPRO04_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
EKAP04_6IEkonomická analýza podnikuskúška5
RIVZ04_6IRiadenie výkonnosti zamestnancovskúška5
TQMS04_6ITQM - IMSskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
MVDI04_6IMedzinárodne vzťahy a diverzitaskúška5
PRAX04_6IOdborná praxklasifikovaný zápočet5
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
INMA04_6IInterkultúrny manažmentskúška5
PEPO04_6IPersonálne poradenstvoskúška5
PROM04_6IProjektový manažmentskúška5
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3