19. 10. 2019  6:38 Kristián
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2305T36 I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment
Forma: denná kombinovaná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AFYZ01_6IAplikovaná fyzikaskúška5
KNMA01_6IKovové a nekovové materiályskúška5
MAZR04_6IManažérske zručnostiskúška3
MMPV06_6IMatematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentuskúška5
TAN107_6ITechnická angličtina Iskúška5
TETV03_6ITeória tvárneniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRSO07_6IPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
MKRP04_6IManažérstvo kvality a riadenie projektovklasifikovaný zápočet3
MOSS06_6IModelovanie a simulácia systémovskúška5
TAN207_6ITechnická angličtina IIskúška5
TEOB03_6ITeória obrábaniaskúška5
TEZL03_6ITeória zlievarenstvaskúška5
TEZV03_6ITeória zváraniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PPSY07_6IPracovná psychológiaklasifikovaný zápočet2
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CATS03_6ICA technológie a systémyskúška5
DPRO03_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
EKAP04_6IEkonomická analýza podnikuskúška5
MAVY04_6IManažment výrobyskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRMM03_6IProgresívne metódy montážeskúška5
PRMO03_6IProgresívne metódy obrábaniaskúška5
PMOD03_6IProgresívne metódy odlievaniaskúška5
PMET03_6IProgresívne metódy tvárneniaskúška5
PMEZ03_6IProgresívne metódy zváraniaskúška5
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
MKPV03_6IMeranie a kontrola parametrov výrobkovskúška5
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
IIZV03_6IInžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváranískúška5
NOPS03_6INavrhovanie a optimalizácia výrobných procesov a systémovskúška5
TVFJ03_6ITechnológia výroby foriem a jadierskúška5
TVPM03_6ITechnológie výroby progresívnych materiálovskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
KOKV03_6IKontrola kvality výrobkovskúška5
MPOT03_6IModelovanie procesov obrábania a tvárneniaskúška5