22. 10. 2019  11:45 Sergej
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2305T15 I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AFYZ01_6IAplikovaná fyzikaskúška5
APP103_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby Iskúška5
KNMA01_6IKovové a nekovové materiályskúška5
MAZR04_6IManažérske zručnostiskúška3
MMPV06_6IMatematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentuskúška5
TETV03_6ITeória tvárneniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRSO07_6IPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
SCHT03_6IThe Selected Chapters of Theories I (Forming, Machining)klasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
APP203_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby IIskúška5
MKRP04_6IManažérstvo kvality a riadenie projektovklasifikovaný zápočet3
TEOB03_6ITeória obrábaniaskúška5
TEZL03_6ITeória zlievarenstvaskúška5
TEZV03_6ITeória zváraniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
KKMS01_6IKompozitné, keramické materiály a skloskúška5
NTPR03_6INavrhovanie technologických pracovískskúška5
PVMT03_6IProgramovanie výrobnej a manipulačnej technikyskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PPSY07_6IPracovná psychológiaklasifikovaný zápočet2
SCHW03_6IThe Selected Chapters of Theories II (Welding, Foundry)klasifikovaný zápočet2
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
APP303_6IAteliér počítačovej podpory návrhu a výroby IIIskúška5
DPRO03_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
MSPO03_6IModelovanie a simulácia procesov obrábaniaskúška5
VRNA03_6IVýroba a renovácia nástrojovskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
OSNA03_6IObrábacie stroje a nástrojeskúška5
PRMO03_6IProgresívne metódy obrábaniaskúška5
PMET03_6IProgresívne metódy tvárneniaskúška5
TVSN03_6ITvárniace stroje a nástrojeskúška5
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CAPP03_6ICAPPskúška5
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
MSPT03_6IModelovanie a simulácia procesov tvárneniaskúška5
MONT03_6IMontážskúška5
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3