16. 10. 2019  7:47 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2645T05 I-PMA priemyselné manažérstvo
Forma: denná kombinovaná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
ERGO04_6IErgonómiaskúška5
MAZR04_6IManažérske zručnostiskúška3
MMPV06_6IMatematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentuskúška5
OPAN04_6IOperačná analýzaskúška5
PVSY03_6IProjektovanie výrobných systémovskúška5
STRM04_6IStrategický manažmentskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRSO07_6IPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AMRA04_6IAnalýza, meranie a racionalizácia práceklasifikovaný zápočet3
FIMA04_6IFinančný manažmentskúška5
IVMA04_6IInformačný a vedomostný manažmentskúška5
INVM04_6IInovačný manažmentskúška5
MALZ04_6IManažment ľudských zdrojovskúška5
MOSS06_6IModelovanie a simulácia systémovskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PPSY07_6IPracovná psychológiaklasifikovaný zápočet2
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DPRO04_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
EKAP04_6IEkonomická analýza podnikuskúška5
MAVY04_6IManažment výrobyskúška5
TQMS04_6ITQM - IMSskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
CONT04_6IControllingskúška5
MVDI04_6IMedzinárodne vzťahy a diverzitaskúška5
PRAX04_6IOdborná praxklasifikovaný zápočet5
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
MIRP04_6IManažment investičného rozvoja podnikuskúška5
PROM04_6IProjektový manažmentskúška5
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
INMA04_6IInterkultúrny manažmentskúška5
SZUP04_6ISpoločensky zodpovedné udržateľné podnikanieskúška5