22. 10. 2019  11:19 Sergej
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2329T04 I-VZS výrobné zariadenia a systémy
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AFYZ01_6IAplikovaná fyzikaskúška5
MAZR04_6IManažérske zručnostiskúška3
MMPV06_6IMatematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentuskúška5
OBRS03_6IObrábacie strojeskúška5
OPAN04_6IOperačná analýzaskúška5
TVSN03_6ITvárniace stroje a nástrojeskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRSO07_6IPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AVMS03_6IAutomatizované výrobné a montážne systémyskúška5
MOST03_6IMontážne strojeskúška5
PVMT03_6IProgramovanie výrobnej a manipulačnej technikyskúška5
SPST03_6IStroje pre špeciálne technológieskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
APME06_6IAplikovaná mechanikaskúška5
MVYS06_6IMechanika výrobných strojovskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
HKMI06_6IHluk a kmitanieklasifikovaný zápočet3
LOVS03_6ILogistika výrobných systémovklasifikovaný zápočet3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PPSY07_6IPracovná psychológiaklasifikovaný zápočet2
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DPRO03_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
PVSY03_6IProjektovanie výrobných systémovskúška5
VYS103_6IVýrobné systémy Iskúška5
VYS203_6IVýrobné systémy IIskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
EMTD06_6IExperimentálne metódy a technická diagnostikaskúška5
MSTP06_6IModelovanie a simulácia technologických procesovskúška5
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
PRVS03_6IPrevádzkovanie výrobných systémovskúška5
SBTS06_6ISpoľahlivosť a bezpečnosť technických systémovskúška5
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3
UVYS03_6IÚdržba výrobných systémovskúška5