18. 10. 2019  21:39 Lukáš
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 3948T11 I-MI materiálové inžinierstvo
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AFYZ01_6IAplikovaná fyzikaskúška5
MAZR04_6IManažérske zručnostiskúška3
MMPV06_6IMatematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentuskúška5
TESM03_6ITechnológie spracovania materiálovskúška5
TPM101_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch Iskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
KOMA01_6IKorózia materiálovskúška5
KNMA01_6IKovové a nekovové materiályskúška5
MSTP06_6IModelovanie a simulácia technologických procesovskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRSO07_6IPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EMSM01_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov Iskúška5
KKMS01_6IKompozitné, keramické materiály a skloskúška5
MKRP04_6IManažérstvo kvality a riadenie projektovklasifikovaný zápočet3
TTSP01_6ITeória a technológia spracovania plastovskúška5
TPM201_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch IIskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
MFZS01_6IMetalografia a fraktografia zvarových spojovskúška5
MOFR01_6IModelovanie fázových rovnováhskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PPSY07_6IPracovná psychológiaklasifikovaný zápočet2
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DPRO01_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
EMM201_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov IIskúška5
INPO01_6IInžinierstvo povrchovskúška5
RTOH05_6IRecyklačné technológie a odpadové hospodárstvoskúška5
VATT01_6IVákuová technika a technológieskúška5
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DPPZ01_6IDegradačné procesy a predikcia životnosti materiálovskúška8
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
MADI01_6IMateriálový dizajnskúška7
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3