18. 10. 2019  13:43 Lukáš
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 3965T02 I-IBE integrovaná bezpečnosť
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AFYZ01_6IAplikovaná fyzikaskúška5
ENCH05_6IEnvironmentálna chémiaskúška5
ERGO04_6IErgonómiaskúška5
MAZR04_6IManažérske zručnostiskúška3
MERR05_6IMetódy riadenia rizíkskúška5
PZET05_6IProcesy a zariadenia environmentálnych technológiískúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRSO07_6IPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
ENI105_6IEnvironmentálne inžinierstvo Iskúška5
CHPP05_6IChémia procesov horenia a haseniaskúška5
TPHA05_6ITechnologické a prírodné havárieskúška5
TEPV05_6ITeória požiarov a výbuchovskúška5
ZPPH05_6IZisťovanie príčin požiarov a haváriískúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
HLTE05_6IHasiace látky a ich technológieskúška3
REMT05_6IRemediačné technológieskúška3
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PPSY07_6IPracovná psychológiaklasifikovaný zápočet2
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BEIN05_6IBezpečnostné inžinierstvoskúška5
DPRO05_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
ENI205_6IEnvironmentálne inžinierstvo IIskúška5
OBPR05_6IOchrana a bezpečnosť prostrediaskúška5
RTOH05_6IRecyklačné technológie a odpadové hospodárstvoskúška5
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
PPBS05_6IProtipožiarna bezpečnosť staviebskúška5
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3
TOXI05_6IToxikológiaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
AKVA05_6IAudity kvality, bezpečnosti a environmentuskúška5
SBTS06_6ISpoľahlivosť a bezpečnosť technických systémovskúška5